Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA
realizuje projekt
pt. „Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji i koordynacji procesów biznesowych z Partnerami ".

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B


Niniejszy projekt stawia sobie za cel stworzenie systemu B2B pozwalającego zautomatyzować procesy biznesowe realizowane przez Firmę BOBROWICZ ROBERT, BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; TLUMACZ.PL CENTRUM TŁUMACZEŃ PROFESJONALNYCH; BASKREACJA we współpracy z Partnerami biznesowymi. Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy platformy webowej dla tzw. cienkiego klienta, który nie posiada zaawansowanego wewnętrznego systemu informatycznego i który będzie korzystał z systemu B2B za pomocą przeglądarki internetowej.

Zasięg: krajowy

Rynek docelowy: Polska

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-401/12-00Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarkiFundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE